سلامت زنان

سرطان سینه

سرطان سینه

گروه با رژیم غذایی مدیترانه ای نیز دارای متابولیت های اسید صفراوی بیشتری بودند. محققان می گویند که این متابولیت ها احتمال ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد.

دوران یائسگی

دوران یائسگی

در مطالعه ای بر روی نزدیک به 750 زن یائسه، افرادی که بیشتر پروتئین لبنی و حیوانی مصرف می کردند به میزان قابل توجهی تراکم استخوان بالاتری نسبت به افرادی داشتند که از این مواد غذایی کمتر مصرف می کردند.