اطلاعات بیماری ها

 آستیگماتیسم

 آستیگماتیسم

آستیگماتیسم باعث تاری دید در همه فواصل می‌شود. آستیگماتیسم معمولاً از بدو تولد وجود دارد و معمولاً توأم با نزدیک بینی و یا دوربینی می‌باشد. اغلب به اندازه‌ای آزار دهنده نیست که نیاز به اقدامات اصلاحی داشته باشد اما در صورت که به این مرحله برسد، گزینه‌های درمانی شامل لنزهای اصلاحی و جراحی می‌شود.

کم خونی

کم خونی

اشکال مختلفی از کم خونی وجود دارد که هر کدام علت خاصی دارند. کم خونی یا آنمی می‌تواند موقت یا بلندمدت و از خفیف تا شدید باشد. اگر مشکوک به کم خونی هستید به پزشک خود مراجعه کنید؛ زیرا ممکن است علائم کم خونی ، هشداردهنده یک بیماری جدی باشد.