مادر و کودک

لقاح مصنوعی

لقاح مصنوعی

در آخرین تحقیق، محققان 54 کودک متولد شده از طریق لقاح مصنوعی (خارج از رحم) را در سن متوسط 16 سالگی در نظر گرفتند و با 43 نفر از افراد دیگر با متوسط سن 17 سال که تولد معمولی داشتند، مقایسه کردند.

افسردگی بعد از زایمان

افسردگی بعد از زایمان

طبق مطالعات صورت گرفته بر روی 4327 زن که زایمان طبیعی یا سزارین داشتند، ثابت شد کسانی که درد بعد از زایمان بیشتری داشتند، احتمال ابتلا به افسردگی بعد از زایمان در آنها بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، زنانی که زایمان سزارین داشتند، مستعد به افسردگی بعد از زایمان هستند و گزارشات بیشتری از کنترل درد ناکافی داشتند