قرص دیگوکسین

قرص دیگوکسین – ریختر

0.25 میلی گرمی
هر قوطی پلاستیکی 50 عددی در یک جعبه مقوایی.
دوز مصرفی:
دوز مصرفی و دوره درمان با قرص دیگوکسین – ریختر توسط پزشک شما تعیین می شود. دستورات پزشک معالج خود را می بایستی دقیقا رعایت کنید.
موارد مصرف: